Naše organizace již od roku 2004 zpracovává a realizuje vzdělávací projekty dotované z ESF a do těchto projektů zapojuje naše členské organizace. Tímto dlouhodobým procesem jsme získali mnoho zkušeností.

Provádíme konzultace a poradenství, zejména pro zájemce, kteří by rádi působili v neziskovém sektoru a zatím se v této problematice ne zcela přesně orientují. Jsme schopni poradit s  přípravou vzdělávacích projektů a poskytnout informace v oblasti ekonomiky neziskových organizací.

Téma konzultace a termín schůzky je potřeba projednat s předstihem.

Cena za konzultaci je stanovena na 500 Kč/ hodinu a bude s klientem vždy projednána předem podle rozsahu problematiky.