V naší organizaci se zabýváme realizací projektů dotovaných z EU již od roku 2004. V této sekci lze získat informace o všech projektech, kterými se zabýváme. Cíle všech projektů je zvýšení kvality ve vzdělávání, ať už v počátečním vzdělávání (tj. školním) nebo v dalším vzdělávání (tj. mimoškolním). Pro lepší přehlednost jsou projekty rozděleny na ty, které již byly ukončeny a ty, které v současné době probíhají.