Tvorba vzdělávacích programů pro zvýšení nabídky a kvality DV

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/02.0011
 
Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji
 
Projekt, jehož příjemcem je Svět vzdělávání a partnerem jsou 4 vzdělávací organizace, si klade za cíl vytvořit nové modulové vzdělávací programy, včetně výukových materiálů v podobě studijních opor a následného pilotního ověření těchto vzdělávacích programů. Projekt umožní posílit vzdělávací nabídku v regionech Moravskoslezského kraje, zejména v Novém Jičíně, ve Studénce, ve Frýdku – Místku, v Českém Těšíně a v Ostravě.
 
Partneři projektu:
EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., B. Martinů 1994/4, 741 01 Nový Jičín
GOODWILL – Vyšší odborná škola, s.r.o., Prokopa Holého 400, Frýdek - Místek
Střední škola ekonomicko – podnikatelská Studénka, o.p.s., A. G. L. Svobody 760, Studénka
Pygmalion, s.r.o., Smetanova 1912 / 5, Český Těšín
 
Délka trvání projektu: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2014
 
 

 

Rozvoj dalšího vzdělávání - nový úkol pro školy

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/01.0033

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Projekt, jehož příjemcem je Svět vzdělávání a partnerem jsou 3 střední školy v Moravskoslezském kraji, si klade za cíl vytvořit modulové vzdělávací programy pro rozvoj dalšího vzdělávání.

Délka trvání projektu: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2013


 

Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání

Předmět a umístění projektu:
Projekt, jehož příjemcem je Svět vzdělávání a partnerem je 9 gymnázií v Moravskoslezském kraji si klade za cíl zlepšit kompetence učitelů a žáků gymnázií prostřednictvím činnosti metodických center podpory gymnaziálního vzdělávání.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/11.0057

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Délka trvání projektu: 11. 11. 2008 – 31. 10. 2011

Projekt má tyto cíle:
První fáze je zaměřena na příklady dobré praxe, které budou učitelům prezentovány prostřednictvím seminářů s praktickými ukázkami moderních metod výuky. Tyto semináře budou organizovány na jednotlivých zapojených školách a budou doplněné workshopy, které umožní učitelům vzájemnou komunikaci mezi školami a navázání neformálních partnerských vztahů. Tato komunikace je nutnou podmínkou pro diskuzi a porovnání školních vzdělávacích programů s cílem jejich kvalitního rozpracování. Zároveň umožní identifikovat jednotlivá témata pro vypracování vzdělávacích materiálů.
Tvorba již samotných vzdělávacích materiálů, včetně podrobné metodiky, je součástí druhé fáze projektu, kde na základě jejich pilotního ověřování na školách, které jsou do projektu zapojeny, proběhne interní i externí evaluace. Všechny vytvořené a ověřené materiály budou zpřístupněny ostatním školám prostřednictvím internetového portálu.
Posledním cílem je diseminace výstupů projektu tak, aby se o nich dozvěděla široká odborná veřejnost.

Projekt je určen pro: Žáky a učitele

Webové stránky projektu: www.eurogymnazia.cz


 

Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementaci ŠVP

Předmět a umístění projektu:
Příjemcem projektu je Svět vzdělávání a partnerem je 7 středních škol z Moravskoslezského kraje. Hlavním cílem tohoto projektu je na základě úzké spolupráce partnerů vytvořit kvalitní výukové materiály včetně podrobné metodiky k těmto materiálům, které budou sloužit k rozvoji moderních forem a metod výuky v souladu s požadavkem rozvoje klíčových kompetencí žáků požadovaných zaměstnavateli.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/11.0026

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Délka trvání projektu: 11. 11. 2008 – 31. 10. 2011

Projekt má několik cílů:
V první fázi projektu budou - prostřednictvím seminářů s praktickými ukázkami moderních metod výuky – prezentovány učitelům zapojených technických škol příklady dobré praxe. Tyto semináře budou organizovány na jednotlivých školách. Workshopy, kterými budou doplněny, umožní učitelům vzájemnou komunikaci mezi školami a také navázání neformálních partnerských vztahů. Tato komunikace je nutnou podmínkou pro diskuzi a porovnání školních vzdělávacích programů s cílem jejich kvalitního rozpracování. Zároveň umožní identifikovat jednotlivá témata pro vypracování vzdělávacích materiálů.
Tvorba již samotných vzdělávacích materiálů, včetně podrobné metodiky, je součástí druhé fáze projektu, kde na základě jejich pilotního ověřování na školách, které jsou do projektu zapojeny, proběhne interní i externí evaluace. Všechny vytvořené a ověřené materiály budou zpřístupněny ostatním školám prostřednictvím internetového portálu.
Posledním cílem je diseminace výstupů projektu tak, aby se o nich dozvěděla široká odborná veřejnost.

Projekt je určen pro: Žáky a učitele

Webové stránky projektu: sts.vsp.cz