Vzdělávání a poradenství pro lepší postavení žen na trhu práce

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0./0.0/16_061/3058

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu žen ohrožených na trhu práce, kterým nabízí komplexní péči s cílem zlepšit jejich postavení v přístupu k zaměstnání a v kariérním postupu.

 

Délka trvání projektu: 1. 3. 2017 - 28. 2. 2019