Náš kolektiv Světa vzdělávání je velmi poctěn kladnými ohlasy našich klientů a účastníků vzdělávacích kurzů. V této sekci si dovolujeme zveřejnit některé z nich (s laskavým svolením jejich autorů).

 

Chci poděkovat celému týmu Světa vzdělávání – síť místních center celoživotního vzdělávání a hlavně lektorce Mgr. Ing. Kamile Dvorské, PhD.

V průběhu roku 2013 a 2014 jsem se zúčastnila těchto výukových programů:
Daňová evidence podnikatele, Právo pro ekonomické pracovníky, Účetnictví a daňová soustava, Ekonomika a účetnictví neziskových organizací. Moc děkuji. Není vůbec co vytknout.Vždy perfektně a srozumitelně připravené přednášky. Skvělé zázemí, velká profesionalita a ochota pomoci. Jsem ráda, že jsem se mohla těchto přednášek zúčastnit.

Miroslava Čelínová,  Brušperk

_________________________________________________________________________________

 

Kurz jsem navštěvovala od září roku 2013 do března roku 2014, abych si rozšířila své vzdělání i praktické znalosti vedení daňové evidence a účetnictví. Kurz probíhal vždy jednou nebo dvakrát týdně a naprosto splnil mé požadavky. Seznámili  jsme se nejen s teorií, právními otázkami dané problematiky, ale velká část kurzu byla věnována konkrétním příkladům, výpočtu čisté mzdy, zaúčtování položek, atd….

Byl zde také prostor pro otázky z praxe, na které nám paní Kamila Dvorská vždy ochotně odpověděla. Kurz mohu vřele doporučit také maminkám na mateřské dovolené, jako jsem nyní také já ­ byl pro mě vždy zpestřením týdne.

Monika Kupková, Frýdek­Místek

_________________________________________________________________________________

 

Účastnila jsem se výuky kurzu Ekonomiky neziskových organizací a Podvojného účetnictví 

podnikatelů. Rozšířila jsem si vědomosti v účetnictví, které bylo vzorně vysvětleno a rozšířila jsem si obzor v Ekonomice neziskových organizací.

Ráda bych touto cestou poděkovala paní Mgr. Ing. Kamile Dvorské PhD., za odborné vedení, za pomoc a vysvětlení nejasných příkladů. Ráda bych také poděkovala za pitný režim při výuce.

Bajáková Dana, Ostrava - Poruba

___________________________________________________________________________________


Absolovovala jsem vzdělávací moduly zajištěné sdružením "Svět vzdělávání" se sídlem v Ostravě - Zábřehu.

Jednalo se o programy "Ekonomika a účetnictví NO",rok 2013/2014 a "Účetnictví a daňová soustava",rok 2013/2014. Oba byly zajišťovány paní Mgr.Ing.Kamilou Dvorskou Ph.D. Celý výukový program byl dobře zorganizovaný, časově vyhovující a vedený na vysoké profesionální úrovni.

Paní Dvorská je odborník a je vždy vstřícná a ochotná trpělivě vše vysvětlit, aby probíraná látka byla srozumitelná všem. Skripta jako podklad k výuce byla zpracována podrobně a přehledně, tudíž se z nich dobře učilo.

Celkově jsem s úrovní výuky byla spokojená a ukončila ji obohacená o cenné vědomosti v ekonomické oblasti. Příjemné bylo také prostředí  ve kterém byla výuka vedená. Kurzy pořádané tímto sdružením, mohu jen vřele doporučit a poděkovat paní Dvorské za dobře odvedenou práci a popřát sílu do dalších projektů.

V Ostravě 20.3.2014, Gabriela Pušková

____________________________________________________________________________________

Dobrý den,

v průběhu minulého a začátkem letošního roku jsem se zúčastnila kurzů Účetnictví a daňová soustava a Ekonomika v neziskových organizacích v sídle Světa vzdělávání, pod vedením lektorky  Kamily Dvorské.

Kurzy se mi velice líbily a probíraná látka byla odborně a srozumitelně přednášena.

Všem doporučuji. Alena Dostalíková